BEDRUKKINGSCONTROLE VAN VERPAKKINGEN

Veel verpakkingen worden voorzien van een bedrukking met daarin produktiedatum, batchnummer, gewicht en verschillende logo’s. Om terugroepakties vanwege een foutieve of onleesbare bedrukking te voorkomen heeft JB Besturingstechniek een systeem op basis van vision gemaakt waarmee de bedrukking wordt gecontroleerd. Deze controle gebeurt in-line, dus nog voordat het produkt op een pallet wordt gestapeld.

Bij 2 van deze reeds in bedrijf zijnde applicaties wordt vooraf ook nog gecontroleerd of de verpakking (in beide gevallen een papieren zak die door middel van een zgn. reiterband wordt afgesloten) aan de gestelde eisen voldoet. Hiervoor is een vision camera in een ATEX behuizing geplaatst en in de afzakmachine gemonteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0516-520948.